Trage zaakafhandeling door verzekeraars

Trage zaakafhandeling verzekeraars beboet

Een trage zaakafhandeling door verzekeraars moet volgens Michel van Nispen (SP, Tweede Kamer) bestraft worden met een boete.

Trage zaakafhandeling komt in de praktijk vaak voor

In de praktijk komt een trage zaakafhandeling door verzekeraars vaak voor. Er zijn talloze voorbeelden op te noemen waarbij het jaren heeft geduurd voordat letselschadezaak werd afgewikkeld. Voor slachtoffers is dit vervelend omdat zij de gevolgen van het vervelende ongeval graag achter zich willen laten, het dossier willen sluiten om daarna hun leven weer te kunnen oppakken.

Wetsvoorstel verbetering positie letselschadeslachtoffers

De voormalige Minister voor Rechtsbescherming had eerder een toezegging gedaan om een wetsvoorstel in te dienen die de positie van letselschadeslachtoffers moest verbeteren, maar dit voorstel is nog niet ingediend. Verder bestaan er ook geen tuchtrechtelijke maatregelen ingesteld die de trage zaakafhandeling van verzekeraars kan voorkomen.

Oorzaken trage zaakafhandeling

Er zijn verschillende omstandigheden waarom de zaakafhandeling van letselschadezaken lang kan duren. Voordat aansprakelijkheid kan worden erkend moet soms de aanleiding en schuld van het ongeval worden uitgezocht. Ook komt het vaak voor dat een zaak niet kan worden afgewikkeld omdat een slachtoffer nog niet van zijn klachten is hersteld en er dus nog geen zicht is om de uiteindelijke schade en de hoogte van de vergoeding niet kan worden bepaald.

Snelle afhandeling soms nadelig voor slachtoffer

Ondanks dat een snelle behandeling van een letselschadezaak op korte termijn tot een goed gevoel kan leiden, is het op lange termijn niet altijd wenselijk. Een trage zaakafhandeling door de verzekeraar kan ook met zich meebrengen dat het slachtoffer voldoende tijd krijgt om te revalideren, tussentijdse voorschotten kan claimen en geen druk wordt afgelegd om de zaak voortijdig af te wikkelen, met de nodige nadelige financiële consequenties. Hoe eerder u afwikkelt – zonder dat uw definitieve klachten en dus schade duidelijk is – hoe groter de kans dat u bij de zaakafwikkeling genoegen neemt met een te laag bedrag een schadevergoeding.

Voorstel van Bond voor Verzekeraars nadelig voor slachtoffers

De Bond voor Verzekeraars pleit voor invoering van een aantal maatregelen die de trage zaakafhandeling door verzekeraars moet voorkomen. Zo pleit de Bond voor Verzekeraars voor bijvoorbeeld voor vaste bedragen aan smartengeld of de invoering van één medisch adviseur. De garantie dat invoering van deze maatregelen voor een snellere afwikkeling zorgt is er niet. Daarbij komt ook nog eens dat de maatregelen die de Bond voor Verzekeraars voorstelt voor het slachtoffer nadelig zijn. Slachotffers met ernstig letsel hebben nu eenmaal recht op een hoger bedrag aan smartengeld in plaats van een standaard bedrag en de inschakeling van één medisch adviseur kan een slachtoffer net zo min geen goed advies garanderen.

Inschakeling letselschade advocaat is belangrijk

De inschakeling van een advocaat bij de behandeling van een letselschadezaak is belangrijk. Een gespecialiseerde letselschade advocaat kan u adviseren en begeleiden bij de afhandeling van uw zaak met het best mogelijke resultaat. Een letselschade advocaat kan u adviseren om de zaak nu juist wel of niet af te wikkelen en beschikt over het juiste ‘gereedschap’ zoals bijvoorbeeld procederen om de trage zaakafhandeling door verzekeraars te voorkomen.

Deze artikelen zijn ook interessant

Letselschade Advocaat Amsterdam

Heeft u letsel door een ongeluk in het verkeer of op het werk? Letselschade Advocaat Amsterdam helpt slachtoffers met het claimen van schadevergoeding, onderhandelen met partijen over de hoogte van vergoeding en zonodig procederen. Meld uw zaak bij ons kantoor als u  letsel heeft opgelopen door een ongeluk. Neem dan contact op met ons kantoor. Altijd gratis een eerste advies in duidelijke taal. Bel gelijk 020 7371447 of benader ons via het aanmeldformulier.

Wij helpen u in heel Nederland. Het maakt niet uit of u in de omgeving van Almere, MonnickendamAmsterdam woont of daarbuiten zoals Almere, Zaandam of Purmerend. Wij helpen slachtoffers door heel Nederland.

Waarom Letselschade Advocaat Amsterdam?

Antwoord op vragen

Voorkom ingewikkelde procedures.

Service en contact

Zorg uit handen

Zelf onderhandelen is niet meer nodig.

Proces en werkwijze

Tips en toelichting

Duidelijke uitleg over het letselschadetraject.

Tips van uw advocaat

Gratis advies en hulp

Weten hoe u ervoor staat en wat u moet doen?

Meld uw letsel