De Arbowet is vernieuwd. Lees wat moet weten 

letselschade advocaat amsterdam arbowet

Inhoud van de Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet – in de volksmond beter bekend als de “Arbowet” – is een wet waar iedere werkgever en werknemer mee te maken krijgt. De Arbowet is in het leven geroepen om de werkomstandigheden van werknemers te verbeteren. De Arbowet bepaalt regels voor betrekking hebben op gezondheid en veiligheid, maar ook op het welzijn van de werkgever en werknemers.

In de Arbowet staan algemene bepalingen over het beleid dat bedrijven in Nederland moeten voeren. De Arbowet legt niet alle verantwoordelijkheid bij de werkgever, maar bepaalt juist dat werknemers én de werkgever samen de arbeidsomstandigheden op de werkvloer in de gaten moeten houden en moeten verbeteren. De werkgever heeft daarbij wel een zorgplicht. Uiteindelijk draagt de werkgever dus de verantwoordelijkheid, maar ook de werknemers zelf moeten hun eigen veiligheid en gezondheid in acht nemen.

Inwerkingtreding nieuwe Arbowet: Overgangsperiode

De nieuwe Arbowet ging vorig jaar juli al in kracht, maar er gold een overgangsperiode. Bedrijven hoefden niet gelijk een de nieuwe regels te voldoen en hadden een jaar de tijd om de Arbowet in gebruik te nemen en hun contracten aan te passen.

Arbowet: Wat is er gewijzigd en wat moet u weten?

Weet u wat de nieuwe Arbowet met zich mee brengt? Hieronder staan alle wijzigingen en nieuwe verplichtingen opgesomd.

Werkafspraken dienen vast te liggen in een basiscontract

Iedere werkgever dient een basiscontract op te stellen. In het basiscontract staan de afspraken die de werkgever heeft gemaakt met de bedrijfsarts of arbodienst. Voor sommige taken moet de werkgever zich laten bijstaan door zogeheten kerndeskundigen. Het kan voorkomen dat u als werknemer van mening bent dat een bedrijfsarts een onjuist advies heeft uitgebracht. Als dat het geval is dan heeft u als werknemer de mogelijkheid om over deze uitspraak een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts, die bij een andere arbodienst werkzaam is.

Vrije toegang tot de bedrijfsarts 

De nieuwe Arbowet bepaalt dat een werknemer altijd mogelijkheid moet worden geboden om een bezoek te brengen aan de bedrijfsarts inzake gezondheidsklachten die op het werk betrekking hebben. Vervolgens bepaalt de nieuwe Arbowet dat de werkgever de bedrijfsarts vrije toegang moet verlenen tot de werkplek. Het komt erop neer dat de bedrijfsarts altijd de werkplek van de betreffende werknemer mag bezoeken. De bedrijfsarts zal met name hiertoe overgaan als hij vragen heeft of inzicht wil krijgen in de werkbelasting of de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

De bedrijfsarts adviseert!

De bedrijfsarts krijgt op grond van de nieuwe Arbowet een adviserende rol over twee verschillende zaken. Als eerste moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het verzuimbegeleiding van de werknemers. Op de tweede plaats moet de bedrijfsarts op grond van de nieuwe Arbowet de werkgever adviseren over het nemen van preventieve maatregelen over de gezondheid en veiligheid van werknemers.
Inschakeling van een preventiemedewerker

Een preventiemedewerker moet samenwerken met de bedrijfsarts en arbodienstverleners en deze personen ook adviseren. De nieuwe Arbowet bepaalt dat ieder bedrijf een preventiemedewerker heeft, die door de Ondernemingsraad of op basis van Personeelsvertegenwoordiging moet worden gekozen.
Betrokkenheid medewerkers moet groeien

Het is de bedoeling dat werknemers beter met de arbeidsdeskundigen gaan samenwerken en bij het bedrijfsbeleid betrokken worden voorzover dat gaat over veiligheid op de werkvloed en gezondheid.
Toezicht Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) heeft bij de nieuwe Arbowet de mogelijkheid on de werkgever sancties op te leggen in het geval de nieuwe Arbowet niet wordt nageleefd. Hetzelfde geldt voor naleving van het basiscontract, ook in dat geval kan de Inspectie SZW de werkgever een sanctie opleggen.

Schakel bij een arbeidsongeval onze hulp in!

Was u betrokken bij een ongeval op de werkvloer of was u betrokken bij een verkeersongeval tussen het reizen van twee werkplekken? Schakel dan onze hulp in. Als advocatenkantoor zijn wij sterk gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Wij helpen slachtoffers in Amsterdam en omgeving bij het claimen van schade na een ongeval. Heeft u letsel en woont u Amsterdam of bijvoorbeeld Zaandam, Amstelveen, Diemen, Landsmeer of Zuidoost? Dan staan wij u ook graag bij. Neem direct contact met ons op via het contactformulier of bel direct met 020 7371447.

Meer weten? 

Wilt u na het lezen van dit artikel meer weten over aansprakelijkheid na een ongeval op de werkvloer? Wellicht zijn de volgende artikelen voor u interessant.

Waarom Letselschade Advocaat Amsterdam?

Antwoord op vragen

Voorkom ingewikkelde procedures.

Service en contact

Zorg uit handen

Zelf onderhandelen is niet meer nodig.

Proces en werkwijze

Tips en toelichting

Duidelijke uitleg over het letselschadetraject.

Tips van uw advocaat

Gratis advies en hulp

Weten hoe u ervoor staat en wat u moet doen?

Meld uw letsel