Oogletsel

Oogletsel

Oogletsel is een beschadiging van de structuur van het oog die zodanig ernstig kan zijn dat het tot blindheid kan leiden. Oogletsel kan door verschillende activiteiten worden veroorzaakt en kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. De schade die u als gevolg van oogletsel oploopt kunt u verhalen op een aansprakelijke partij.

U kunt oogletsel  herkennen doordat een voorwerp of resten ervan in het oog van het slachtoffer te zien zijn. Meestal is het oog rood en gaat het oog tranen. Soms is er ook een bloeding te zien. Het betreffende slachtoffer herkent oogletsel onder andere doordat het zicht verminderd is en het oog pijn doet.

Stel de schuldige partij aansprakelijk

Indien u door toedoen van een andere partij oogletsel heeft opgelopen, dan dient deze partij uw schade te vergoeden. Hiervoor dient u de betreffende persoon of het bedrijf aansprakelijk te stellen. Als u tijdens uw werk letsel heeft opgelopen dan is uw werkgever voor uw schade aansprakelijk.

Oogletsel door arbeidsongeval 

Helaas komt het voor dat werknemers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden oogletsel oplopen. Letsel aan het oog kan worden veroorzaakt doordat iets scherps van buitenaf in het oog terecht komt zoals een metaalsplinter of glassplinter, maar het letsel kan ook ontstaan door chemische stoffen of bijtende vloeistoffen. Soms ontstaat letsel aan het oog door simpele activiteiten zoals het zagen van hout. Het is daarom altijd belangrijk dat u uw ogen goed beschermd bijvoorbeeld door het dragen van een veiligheidsbril.

Uw werkgever heeft een zorgplicht en dient ervoor zorg te dragen dat u in een veilige omgeving uw werk kunt verrichten. Indien tijdens uw werk toch oogletsel oploopt dan is uw werkgever doorgaans verplicht om uw schade te vergoeden.

Schakel hulp in van Letselschade Advocaat Amsterdam bij de aansprakelijkstelling van uw werkgever en het in kaart brengen en claimen van uw schadevergoeding.

Oogletsel door verkeersongeval 

Het kan voorkomen dat er als gevolg van een verkeersongeval letsel ontstaat aan het oog. U kunt als fietser bijvoorbeeld bij een val een voorwerp in het oog krijgen. Indien u oogletsel door een verkeersongeval oploopt dan kunt u uw schade meestal verhalen op een aansprakelijke partij.

Mocht het voorkomen dat de aansprakelijke partij na het ongeluk is weggereden, dan hoeft dit niet te betekenen dat u uw schade niet kunt claimen.

Smartengeld bij oogletsel

Letsel aan het oog kan tot ernstige gevolgen leiden. Er zijn gevallen bekend waarin slachtoffers met oogletsel zich genoodzaakt voelden om psychische hulp in te schakelen. Ook kan dit soort letsel leiden tot depressieve klachten en gevoelens van somberheid.

Indien oogletsel is opgelopen dan kan men ervoor kiezen om – vanwege cosmetische redenen – een prothese over het oog te dragen. Desalniettemin zal dit de onzekerheid over het uiterlijk niet wegnemen.

De (psychische) gevolgen van letsel aan het oog zijn niet direct in geld uit te drukken. Ter compensatie van deze klachten dient het smartengeld. Het is belangrijk om een zo hoog mogelijk bedrag aan smartengeld te claimen zodat punten als angstgevoelens, sociaal isolement, onzekerheid of een eventuele toekomstige gezichtsverslechtering gedekt zijn.

Letselschade Advocaat Amsterdam houdt claimt uw smartengeld als u oogletsel heeft opgelopen.

Schadevergoeding bij oogletsel

De hoogte van de schadevergoeding is mede afhankelijk van het soort oogletsel dat u heeft opgelopen en de ernst ervan.

Uw schadevergoeding wordt berekend door een analyse te maken van de verschillende schadeposten waar u mee geconfronteerd wordt. Ook schadeposten waar u in eerste instantie niet gelijk aan denkt komen voor vergoeding in aanmerking.

Het is zaak dat u ervoor zorg dat u de schade door het letsel niet uit eigen zak betaalt de kosten neerlegt bij de aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid heeft u recht op een vergoeding van materiele schade en het smartengeld.

Loopt iemand in uw omgeving oogletsel op? Handel direct!

  • Voorkom dat het slachtoffer in de oog gaat wrijven.
  • Stel het slachtoffer gerust. Oogletsel kan erg beangstigend zijn.
  • Dek het oog af. Voorkom dat het druk op het oog komt. Dek bij voorkeur het andere oog ook af. Doordat gezonde oog beweegt, beweegt ook het beschadigde oog.
  • Bezoek de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis
  • Zet een slachtoffer halfzittend of liggend op de achterbank in de auto. De halfzittende houding vermindert de druk op het oog.

Waarom Letselschade Advocaat Amsterdam?

Google Beoordelingen
4.8

Uitstekend beoordeeld

Onze cliënten geven ons een uitstekende beoordeling!

Bekijk onze referenties

Antwoord op vragen

Voorkom ingewikkelde procedures bij de rechtbank.

Service en contact

Zorg uit handen

Zelf onderhandelen is niet meer nodig.

Proces en werkwijze

Tips en toelichting

Duidelijke uitleg over het letselschadetraject.

Tips van uw advocaat

Gratis advies en hulp

Wilt u weten hoe u ervoor staat en wat u moet doen?

Meld uw letsel