Dystrofie

Dystrofie

Posttraumatische dystrofie wordt ook Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS). Dit soort letsel kan het leven drastisch beïnvloeden en tot schade leiden. In veel gevallen kan deze schade op een andere partij worden verhaald. De aansprakelijke partij moet de materiële schade en het smartengeld vergoeden.

Neem contact op of meld direct uw schade!

Oorzaak van dystrofie

Posttraumatische dystrofie betekent een verstoring van weefsel nadat er letsel is ontstaan. Voorbeelden van letsels zijn een botbreuk, snijwond, kneuzing of zelfs een simpele schaafwond. Deze, maar ook andere letsels, kunnen een dystrofie veroorzaken. Dystrofie kan bijvoorbeeld ook ontstaan doordat er een operatiefout is gemaakt. Soms kan een dystrofie ook ontstaan zonder dat er sprake is van letsel.

Het vreemde is dat posttraumatische dystrofie los van de ernst van het letsel staat. Een klein wondje of kan tot ernstige vormen van dystrofie leiden. Andersom kan gecompliceerd letsel tot een milde vorm van dystrofie leiden.

In Nederland hebben ongeveer 20.000 patiënten last van chronische dystrofie. Vaak komt een dystrofie voor bij mensen in de leeftijdscategorie van 45 en 60 jaar. Twee van de drie patiënten die een dystrofie hebben zijn vrouw.

Aansprakelijk stellen van de schuldige partij 

Uw schade komt mogelijk voor vergoeding in aanmerking. Hiervoor dient u de betrokken partij aansprakelijk te stellen. Letselschade Advocaat Amsterdam kan u hierin bijstaan en de behandeling van de zaak van u overnemen zodat u zich volledig met het herstel van uw letsel of uw revalidatie bezig kan houden.

Gevolgen van een dystrofie

Dystrofie kan leiden tot functieverlies en invaliditeit. Dit kan vervolgens ertoe leiden dat de betrokken persoon niet meer in staat is zijn leven op normale wijze in te vullen. Zo kan het slachtoffer arbeidsongeschikt raken en genoodzaakt worden om hulp in te roepen bij het verrichten van huishoudelijke taken of persoonlijke verzorging. Indien er letsel ontstaan als gevolg van een ongeval dan kan de schade die hieruit voortvloeit worden verhaald op de aansprakelijke partij. De schadevergoeding bestaat uit materiële schade en smartengeld.

Dystrofie door een bedrijfsongeval 

Dystrofie kan door verschillende soorten letsel worden veroorzaakt. U kunt door een arbeidsongeval letsel oplopen en vervolgens ook dystrofie. Als dat het geval is dan is uw werkgever aansprakelijk en moet hij uw schade vergoeden. Uw werkgever heeft namelijk een zorgplicht. Dit houdt in dat hij er alles aan dient te doen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Indien er toch een bedrijfsongeval plaatsvindt, dan kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen.

Dystrofie door een verkeersongeval

In het verkeer kunt u snel bij ongevallen betrokken raken. U kunt bijvoorbeeld als voetganger worden aangereden, een eenzijdige val maken, een breuk oplopen vanwege een auto-ongeluk of scooter-ongeluk. Indien u letsel oploopt door een verkeersongeval dan kunt u de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk stellen voor uw schade.

De aansprakelijke partij dient uw schade te vergoeden. Dit is ook het geval indien uw genezingsproces langer duurt door een opgetreden dystrofie.

In het verkeersrecht gelden speciale regels. Fietsers en voetgangers worden bijvoorbeeld extra beschermd en de schade van kinderen wordt volledig vergoed. Ook als het ongeval hun schuld is.

Dystrofie door andere situaties 

Dystrofie kan door kleine wondjes ontstaan, maar ook door uitgebreid letsel. Dit betekent dat dystrofie door verschillende situaties kan worden veroorzaakt zoals het gebruik van een gebrekkig product, een hondenbeet of medische fout. De aansprakelijke partij dient de schade die op de dystrofie betrekking heeft te vergoeden.

Schadevergoeding 

De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van verschillende factoren. De mate waarin de dystrofie is opgetreden en de manier waarop de dystrofie uw leven beïnvloedt zijn bepalend voor de hoogte van de schadevergoeding.

De schadevergoeding wordt opgebouwd uit schadeposten zoals het inkomensverlies, kosten voor mogelijke aanpassingen in huis, eigen risico ziektekostenverzekering, kosten voor medische of psychologische behandelingen.

Schade door dystrofie  

Door dystrofie kunt u zowel materiële als immateriële schade lijden.

Dystrofie kan uw leven op drastische wijze beïnvloeden. Alle schade met betrekking tot de dystrofie moet worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Dystrofie kan naast materiële schade ook leiden tot onzichtbare klachten. Dystrofie kan tot chronische pijn lijden, verdriet of sombere gevoelens oproepen. Deze klachten kunnen uw leven op een negatieve manier beïnvloeden. Dit soort klachten is schade die niet in geld is uit te drukken. Het smartengeld biedt hiervoor een financiële tegemoetkoming.

Smartengeld 

De gevolgen van posttraumatische dystrofie (CRPS) zijn groot. Pijnklachten zijn vaak het gevolg en er kan ook invaliditeit ontstaan. Veel slachtoffers maken zich zorgen over de toekomst omdat zij door het letsel gedwongen worden hun leven anders in te delen. Soms is een sociaal of maatschappelijk isolement het gevolg.

Voor de aspecten die niet in geld zijn uit te drukken biedt het smartengeld een financiële tegemoetkoming. De hoogte van het smartengeld is per geval verschillend en afhankelijk van onder andere de wijze waarop het letsel uw leven beïnvloed.

Bij Letselschade Advocaat Amsterdam wordt u begeleid door een medisch adviseur

Indien nodig, wordt u bij Letselschade Advocaat Amsterdam bijgestaan door een medisch adviseur die uw letsel beoordeelt en een advies uitbrengt over de haalbaarheid van uw zaak. Samen met u bespreken wij de mogelijkheden om uw zaak succesvol te laten verlopen, zodat u niet met lege handen komt te staan.

Heeft u als slachtoffer letsel opgelopen door een verkeersongeluk in Amsterdam?

Waarom Letselschade Advocaat Amsterdam?

Google Beoordelingen
4.8

Uitstekend beoordeeld

Onze cliënten geven ons een uitstekende beoordeling!

Bekijk onze referenties

Antwoord op vragen

Voorkom ingewikkelde procedures bij de rechtbank.

Service en contact

Zorg uit handen

Zelf onderhandelen is niet meer nodig.

Proces en werkwijze

Tips en toelichting

Duidelijke uitleg over het letselschadetraject.

Tips van uw advocaat

Gratis advies en hulp

Wilt u weten hoe u ervoor staat en wat u moet doen?

Meld uw letsel