E-mail

U kunt Letselschade Advocaat Amsterdam onder meer bereiken via e-mail. Het transport van e-mailberichten is nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en / of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Geen garanties

Letselschade Advocaat Amsterdam biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en geïnteresseerden. De op de website verstrekte informatie, dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Hoewel Letselschade Advocaat Amsterdam de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garandeert Letselschade Advocaat Amsterdam dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Geen aansprakelijkheid

Letselschade Advocaat Amsterdam garandeert niet dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is Letselschade Advocaat Amsterdam of haar werknemers aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door Letselschade Advocaat Amsterdam worden gewijzigd. Letselschade Advocaat Amsterdam is niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Voordat u, naar aanleiding van de informatie op de website, een beslissing neemt of tot actie overgaat, raden wij u aan met ons kantoor contact op te nemen. Ook kunt u contact met Letselschade Advocaat Amsterdam opnemen indien u vanwege de informatie op de website vragen heeft.