Versoepeling vrije advocaatkeuze voor rechtsbijstandsverzekerde

Ochtendspits rukt op door versoepeling Corona maatregelen.

Ondanks dat het rustig is op de weg zijn er relatief veel verkeersslachtoffers die getroffen worden door het negeren van verkeersregels of te hard rijden.

Privacy wordt steeds belangrijker. Voorkom dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonlijke informatie. Bescherm je medisch dossier.

Privacy wordt steeds belangrijker. Voorkom dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonlijke informatie. Bescherm je medisch dossier.

Handelt de Corona patient nalatig en besmet hij een ander persoon? Dat is strafbaar!