Smartengeld voor familieleden: Wetsvoorstel affectieschade

Invoering Wetsvoorstel Affectieschade

Op 1 januari 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Wetsvoorstel Affectieschade. Het Wetsvoorstel Affectieschade is niet nieuw. In 2010 werd er in de Eerste Kamer ook al over het Wetsvoorstel Affectieschade gestemd. Het wetsvoorstel werd toen verworpen omdat men bang was dat er in Nederland een ‘claimcultuur’ zou ontstaan. In het nieuwe Wetsvoorstel Affectieschade zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals de hoogte van de vergoeding en de kring van personen die aanspraak op het smartengeld kunnen maken.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor pijn en verdriet. In Nederland hebben alleen slachtoffers recht op smartengeld. Ouders, echtgenoten of familieleden hebben dus geen recht op een schadevergoeding voor verdriet als een dierbaar persoon in hun directe omgeving door de schuld van een ander letsel heeft opgelopen of is komen te overlijden.

Welke wijzigingen zijn per 1 januari 2019 ingevoerd?

Als op 1 januari 2019 de nieuwe wet intreedt, hebben directe naasten zoals ouders en partners recht op een schadevergoeding in de vorm van zogeheten affectieschade als bijvoorbeeld hun kind of partner letsel oploopt of erger, is komen te overlijden, door bijvoorbeeld een medische fout, een verkeersongeluk of een geweldsmisdrijf.

Hoogte van de schadevergoeding

Het nieuwe wetsvoorstel maakt het mogelijk om aanspraak te maken op vaste bedragen tussen € 12.500 en € 20.000. Er is voor deze oplossing gekozen om te voorkomen dat er (onnodig) lang wordt gediscussieerd over de (financiële) waarde van het leed van het betreffende slachtoffer. De aansprakelijke partij dient de schadevergoeding of beter gezegd, de affectieschade, te betalen. In de praktijk zullen veel partijen hiervoor verzekerd zijn. Het gaat dan om ongevallen die zijn ontstaan door medisch handelen in een ziekenhuis of een verkeersongeval met letsel door bijvoorbeeld een auto of scooter. Heeft het slachtoffer letsel opgelopen door een geweldsmisdrijf, dan kan de Nederlandse staat de affectieschade aan het slachtoffer uitkeren. De staat zal het bedrag daarna verhalen op de persoon die het letsel met geweld heeft toegebracht.

Wat zijn de voorwaarden?

Heeft uw directe naaste ernstig lichamelijk letsel opgelopen door een verkeersongeval, medische fout of geweldsmisddrijf? De nieuwe wet ging met ingang van 1 januari 2019 van kracht en heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat affectieschade alleen wordt uitgekeerd bij ongevallen of andere incidenten die na 1 januari 2019 ontstaan.

Deze informatie is ook interessant:

Waarom Letselschade Advocaat Amsterdam?

Antwoord op vragen

Voorkom ingewikkelde procedures.

Service en contact

Zorg uit handen

Zelf onderhandelen is niet meer nodig.

Proces en werkwijze

Tips en toelichting

Duidelijke uitleg over het letselschadetraject.

Tips van uw advocaat

Gratis advies en hulp

Weten hoe u ervoor staat en wat u moet doen?

Meld uw letsel