Verkeersveiligheid in Amsterdam

verkeersveiligheid letselschade advocaat amsterdam

Verkeersveiligheid staat op de agenda van de gemeente Amsterdam. De gemeente streeft ernaar om de komende jaren het aantal – ernstige – verkeersslachtoffers te verminderen. Er is een meerjarenplan verkeersveiligheid opgesteld waarin per vervoerssoort wordt aangegeven welke keuzes de gemeente zal maken om een grotere verkeersveiligheid te creëren.

Veiligheid en weggedrag

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er op het gebied van verkeersveiligheid het een en ander te verbeteren valt, maar weggebruikers dienen ook zelf hun gedrag aan te passen. Alle weggebruikers dienen met elkaar rekening te houden en de verkeersregels na te leven.

Verder blijkt uit het onderzoek van de gemeente dat veel ongevallen worden veroorzaakt door eigen toedoen. Zo houdt slechts een klein percentage van snorscooters zich aan de maximum snelheid en heeft minder dan de helft van het aantal fietsers de fietsverlichting op orde. Verder blijkt het uit onderzoek naar verkeersveiligheid dat fietsers, in vergelijking met andere weggebruikers, het vaakste bij een ongeval betrokken raken. Daarnaast blijkt uit het verkeersveiligheidsonderzoek dat voetgangers vaak door rood lopen, kinderen zich vaak niet veilig voelen in het verkeer en dat op de 50km wegen de meest ernstige verkeersslachtoffers ontstaan.

Veiligheid van fietsers

Veel fietsongevallen ontstaan doordat de fietser op een openslaande autodeur terecht botsen. In het rapport genoemde van de gemeente wordt hiervoor een oplossing aangedragen, namelijk door een extra strook op de weg te markeren tussen geparkeerde auto’s en fietsers. Andere oplossing die genoemd worden om tot een grotere verkeersveiligheid kunnen leiden zijn meer fietspaden van asfalt en meebuigende verkeerspaaltjes.

Veilige verkeerssituaties rond scholen

Vanwege het onveilige verkeer kiezen relatief veel Amsterdammers ervoor om hun kind met de auto naar school te brengen. Door drukte op de weg kunnen onveilige verkeerssituaties ontstaan. Als oplossing draagt de gemeente hiervoor aan om meer verkeersdrempels aan te brengen en fietsrekken te verplaatsen. Daarnaast zouden basisscholen hun leerlingen ook zelf op de verkeersveiligheid moeten attenderen en gebruik moeten maken van lessen waar de gevaarlijke kruispunten en situaties op de weg en rond school worden besproken.

Pas uw snelheid aan

Drukke omstandigheden op de weg vragen om aanpassingen. Langzaam rijden geeft overzicht en de mogelijkheid om tijdig op fouten van anderen te anticiperen. De gemeente Amsterdam is zich hiervan bewust. Het plan verkeersveiligheid heeft daarom het voornemen om in bepaalde gebieden de verkeerssnelheid terug te dringen naar 30 km per uur.

Neem contact op met Letselschade Advocaat Amsterdam

Heeft u letselschade door een elektrische fiets of bent u juist als elektrische fiets aangereden, neemt dan zo snel mogelijk contact op met Letselschade Advocaat Amsterdam, wij helpen u om uw schadevergoeding te claimen bij de aansprakelijke partij.

Deze artikelen zijn ook interessant

Letselschade Advocaat Amsterdam

Heeft u letsel door een ongeluk in het verkeer of op het werk? Letselschade Advocaat Amsterdam helpt slachtoffers met het claimen van schadevergoeding, onderhandelen met partijen over de hoogte van vergoeding en zonodig procederen. Meld uw zaak bij ons kantoor als u  letsel heeft opgelopen door een ongeluk. Neem dan contact op met ons kantoor. Altijd gratis een eerste advies in duidelijke taal. Bel gelijk 020 7371447 of benader ons via het aanmeldformulier.

Wij helpen u in heel Nederland. Het maakt niet uit of u in de omgeving van Amsterdam woont of daarbuiten.

Waarom Letselschade Advocaat Amsterdam?

Antwoord op vragen

Voorkom ingewikkelde procedures.

Service en contact

Zorg uit handen

Zelf onderhandelen is niet meer nodig.

Proces en werkwijze

Tips en toelichting

Duidelijke uitleg over het letselschadetraject.

Tips van uw advocaat

Gratis advies en hulp

Weten hoe u ervoor staat en wat u moet doen?

Meld uw letsel