Wilt u een elektrisch voertuig aanschaffen voor zakelijk gebruik? De gemeente geeft subsidie!

elektrisch voertuig aanschaffen

De gemeente Amsterdam heeft zichzelf een doel gesteld. In het jaar 2025 moet Amsterdam volledig uitstootvrij zijn. De gemeente is al begonnen met het treffen van maatregelen om dit doel te bereiken. De maatregel is dat scooters uit het bouwjaar 2010 en ouder per 1 januari 2018 niet meer in de stad mogen rijden.

Heeft u letsel opgelopen door een verkeersongeluk in Amsterdam?

Om haar plannen kracht bij te zetten wil de gemeente de aankoop van elektrische voertuigen bevorderen. Als u voor zakelijk gebruik een elektrische auto aanschaft dan geeft de gemeente u een subsidie van € 5.000. Bij de aanschaf van een grote bestelauto of bus ontvangt u een vergoeding van een bedrag dat even hoog is als maximaal 20% van de aanschafwaarde. De regeling geldt ook voor taxibedrijven.

Meer informatie over de subsidieregeling

Subsidie Aanschaf elektrische voertuigen voor bedrijven 2016-2018
Als ondernemer kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrisch bedrijfsvoertuig. Kijk hier hoe het werkt. De subsidieregeling is van toepassing op de aanschaf van 100% elektrische bedrijfsvoertuigen waarmee dagelijks in Amsterdam wordt gereden. Was u van plan om een plug in hybride bus of vrachtwagen aan te schaffen? Ook voor dat type vervoersmiddel biedt de gemeente subsidie aan.

Alleen ondernemers kunnen deze subsidie aanvragen.

Voorwaarden subsidie:

 • U koopt een nieuw elektrisch voertuig. Dat mag zijn:
  o een volledig elektrische auto, bestelauto, taxi of vrachtauto
  o een plug-in hybride vrachtauto of bus mét GPS-systeem die registreert welke ritten in Amsterdam elektrisch zijn uitgevoerd.
 • U moet de subsidieaanvraag indienen voordat u het voertuig aanschaft.
 • U bent een ondernemer (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en kunt aantonen dat u met het elektrische voertuig minimaal 8000 zakelijke kilometers per jaar in Amsterdam gaat rijden. Of twee zakelijke afspraken per dag in de stad hebt. U kunt dit aantonen met:
  o een rittenadministratie
  o klantenlijst met klantverklaringen
  o een uitdraai van uw agenda; waarin al uw afspraken staan.
 • U gebruikt het elektrische voertuig voor uw primaire bedrijfsactiviteiten in Amsterdam.
 • Uit het kentekenbewijs blijkt dat het voertuig aan alle vereisten voldoet die aan een vergelijkbare niet-elektrisch voertuig worden gesteld. Dit houdt onder meer in dat het voertuig vier of meer wielen heeft en geregistreerd staat als personen-, taxi-, bestel-, vrachtauto of bus.
 • U hebt toegang tot voldoende oplaadmogelijkheden voor het elektrische voertuig.
 • U verklaart dat uw bedrijf in de afgelopen drie belastingjaren minder dan € 200.000,- aan andere subsidies hebt gekregen (€ 100.000,- voor taxiondernemingen), een zogeheten de-minimisverklaring. Als u geen de-minimisverklaring kunt overleggen, kan de subsidie lager uitvallen. De hoogte van de subsidie is dan afhankelijk van uw bedrijfsomvang.

Als u de subsidie hebt gekregen, gelden deze regels:

 • U moet het voertuig binnen een half jaar aanschaffen. Het half jaar gaat in vanaf de datum die op uw bevestigingsbrief voor deze subsidie staat (dagtekening van de beschikking).
 • U gebruikt het voertuig nog minstens twee jaar nadat u de subsidie hebt ontvangen.
 • U zet het elektrische voertuig minimaal twee jaar binnen de gemeente in voor uw primaire bedrijfsactiviteiten.
 • Als u het elektrische voertuig hebt aangeschaft moet u twee jaar lang uw kilometerstand doorgeven aan de gemeente. U noteert de kilometerstanden steeds op 1 juli en op 1 januari. De kilometerstanden en uw kenteken mailt u naar: subsidieluchtkwaliteit@amsterdam.nl
 • U meldt het direct aan de gemeente als u de activiteiten waarvoor u subsidie hebt gekregen, geheel of gedeeltelijk niet binnen de gestelde termijn kunt uitvoeren.
 • De gemeente kan kilometerstanden en bewijs van eigendom altijd opvragen. Kunt u hier op aanvraag niet aan voldoen? Dan kan de gemeente (gedeelten van) het subsidiebedrag terugvorderen.

Uitzondering personenauto’s
Als u subsidie aanvraagt voor een personenauto dan moet u aantonen dat u het voertuig gebruikt voor de uitvoering van uw primaire bedrijfsactiviteiten in Amsterdam. Dat toont u aan met een rittenadministratie, een uitdraai van uw agenda, of klantenlijst met klantverklaringen. Ben u gevestigd in Amsterdam? Kijk dan op de lijst met uitgezonderde bedrijfscategorieën in het aanvraagformulier. Voor dit soort bedrijven hoeft u geen bewijs in te leveren. Vraagt u de subsidie aan voor een taxi, bestelauto of vrachtwagen en bent u gevestigd in Amsterdam? Dan hoeft u geen aanvullend bewijs aan te leveren.

Leaseauto
U kunt de subsidie ook gebruiken voor het leasen van elektrische voertuigen. In dit geval schaft u het elektrische voertuig niet zelf aan, maar doet de leasemaatschappij dat. De leasemaatschappij moet aantonen dat de elektrische voertuigen voldoen aan de subsidievoorwaarden.

Aanschaf plug-in hybride vrachtauto of bus
U kunt de subsidie ook gebruiken voor de aanschaf van een plug-in hybride vrachtwagen of bus. Houdt u er rekening mee dat een de plug-in hybride dan wel voorzien moet zijn van een GPS-systeem die registreert in hoeverre ritten in Amsterdam elektrisch zijn uitgevoerd. U moet 90 procent van alle ritten in Amsterdam elektrisch rijden en dit aantonen met behulp van uw GPS-systeem.

Lees voor meer informatie de subsidieverordening elektrische voertuigen. Kijk bij de links op deze pagina.

U moet deze subsidie aanvragen voordat het voertuig op kenteken staat. De subsidieaanvraag kunt u op elk moment in het jaar indienen.

Deze subsidieregeling loopt tot 31 december 2018. U kunt meerdere keren subsidie aanvragen, met een maximum van € 500.000,- per concern. Na 31 december 2018 vervalt deze subsidieregeling.

Voor het aanvragen van deze subsidie hebt u eHerkenning nodig. Bekijk de handleiding ‘Aanvragen en voorwaarden eHerkenning subsidies’ (staat bij de links op deze pagina).

Uw aanvraag voor deze subsidie moet worden ingediend voordat het voertuig op kenteken staat.

Voor het aanvragen van deze subsidie moet u meesturen:

 • Een volledig ingevuld formulier subsidie Aanschaf elektrische auto’s voor bedrijven. U vindt het formulier bij de links op deze pagina.
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden).
 • Een offerte van het voertuig dat u wilt kopen.
 • Een kopie van een bankafschrift dat aantoont dat het opgegeven rekeningnummer op naam van de organisatie staat.
 • Eventueel: een ondertekende de-minimisverklaring (bij personenauto’s).
 • Eventueel: bewijs dat u veelrijder bent in Amsterdam. Zoals een rittenadministratie, uitdraai van uw agenda of klantenlijst met klantverklaringen.
 • Een leaseovereenkomst (alleen bij lease-auto’s).
 • Als concern: de oprichtingsstatuten en een organogram (zie regeling voor definities).
 • Bij een aanvraag voor een plug-in hybride vrachtauto of bus moet u bewijzen dat er een GPS-registratiesysteem in het voertuig is ingebouwd.

Zo vraagt u de subsidie aan:

Stap 1:

 1. Download het aanvraagformulier subsidie Aanschaf elektrische auto’s voor bedrijven en sla het op uw computer op. Deze pdf kunt u op de computer invullen.
 2. Open het aanvraagformulier. Dit gebeurt met het programma Adobe Reader. Hebt u Adobe Reader niet op uw computer? Dan kunt u dit gratis downloaden.
 3. Vul het formulier op de computer in en sla het op.

Stap 2:

 1. Ga naar Aanvragen subsidie Elektrische voertuigen voor bedrijven
 2. Log in met eHerkenning.
 3. Vul alle gegevens in en voeg de gevraagde bijlagen toe.

We nemen pas een besluit als alle documenten binnen zijn.

De maximale subsidiebedragen die u kunt ontvangen zijn:

 • elektrische personenauto (zakelijk veelrijder): € 5.000
 • elektrische bestelauto: € 5.000
 • elektrische taxi : € 5.000
 • elektrische of plug-in vrachtauto of bus: € 40.000

Afgelopen 3 jaar minder dan € 200.000 aan subsidie ontvangen?
Dan vergoedt de gemeente 100 procent van de gemaakte kosten.

Afgelopen 3 jaren meer dan € 200.000 ontvangen?
Dan maakt de gemeente een vergelijking tussen de aanschafkosten en de gebruikskosten van het elektrisch voertuig en een vergelijkbaar voertuig op diesel. Uw bedrijfsomvang bepaalt welk percentage van de kosten u als subsidie kunt krijgen:

 • Klein bedrijf (minder dan 50 werknemers in dienst en/of een balanstotaal / jaarlijkse omzet van minder dan € 10 miljoen): 60 procent van de kosten
 • Middelgroot bedrijf (minder dan 250 werknemers in dienst en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen of een balanstotaal van € 43 miljoen): 50 procent van de kosten.
 • Groot bedrijf (meer dan 250 werknemers of een omzet van meer dan 50 miljoen): 40 procent van de kosten. De subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per onderneming. Als uw bedrijf onderdeel is van een concern, dan geldt dit maximum voor het hele concern.

De gemeente verdeelt het subsidiebudget naar volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Als het subsidieplafond is bereikt, verstrekt de gemeente geen subsidies meer.

Hoe lang duurt het?
U ontvangt binnen acht weken bericht of u recht hebt op subsidie. Het kan zijn dat de gemeente deze termijn een keer met vier weken verlengt. Als dat gebeurt, krijgt u van ons bericht.

U moet de subsidie (2016-2018) definitief laten vaststellen, binnen 8 maanden na verlening subsidie.

Subsidie ontvangen in 2015? 
Hebt u de subsidie ontvangen op basis van de oude regeling uit 2015? Dan moet u de verantwoording binnen twee maanden indienen. En ook op een andere manier. Lees verder bij: Verantwoorden subsidie Elektrische voertuigen voor bedrijven 2015 (staat bij de links op deze pagina).

Voor het vaststellen van deze subsidie (2016-2018) moet u meesturen:

 • Een ingevuld vaststellingsformulier (staat bij de links op deze pagina)
 • Een betaalbewijs waaruit blijkt dat de auto daadwerkelijk is aangeschaft
 • Een factuur voor het voertuig
 • Kopie kentekenbewijs (voor- en achterkant)
 • Bij leaseauto’s: getekend leasecontract, inclusief getekende SEPA-overeenkomst voor automatische incasso (tenzij anders vastgelegd in contract)
 • Bij leaseauto’s: betaalbewijzen voor minimaal de hoogte van het subsidiebedrag dat u is verleend

Zo vraagt u de vaststelling aan:

Stap 1:

 1. Download het vaststellingsformulier en sla het op uw computer op. Dit is een pdf-formulier dat u op de computer kunt invullen.
 2. Open het opgeslagen formulier met het programma Adobe Reader. Hebt u Adobe Reader niet op uw computer? Dan kunt u dit programma gratis downloaden.
 3. Vul het formulier op de computer in en sla het op.

Stap 2:

 1. Ga naar uw online subsidieoverzicht.
 2. Log in met eHerkenning.
 3. Ga naar aanvragen.
 4. Kies de subsidie die u wilt verantwoorden.
 5. Ga naar acties.
 6. Kies eindverantwoording indienen.
 7. Vul de gegevens in en voeg de gevraagde bijlage(n) toe.
 8. Verzend het formulier.

We nemen pas een besluit als alle documenten binnen zijn.

Kijk voor de volledige subsidieverordening elektrische voertuigen voor bedrijven naar de links op deze pagina.

Hebt u nog vragen? 
Mail dan naar: subsidieluchtkwaliteit@amsterdam.nl

Waarom Letselschade Advocaat Amsterdam?

Antwoord op vragen

Voorkom ingewikkelde procedures.

Service en contact

Zorg uit handen

Zelf onderhandelen is niet meer nodig.

Proces en werkwijze

Tips en toelichting

Duidelijke uitleg over het letselschadetraject.

Tips van uw advocaat

Gratis advies en hulp

Weten hoe u ervoor staat en wat u moet doen?

Meld uw letsel