Artsen pleiten voor helmplicht

petitie helmplicht voor snorscooter snorscooters

Groep artsen wil invoering helmplicht voor snorscooters

Verschillende artsen hebben een petitie ondertekend waarmee zij willen bereiken dat een helmplicht voor de snorscooter – dat is een scooter met een blauw kenteken – wordt ingevoerd. Op dit moment hoeft de bestuurder van een scooter met een blauw kenteken geen helm op en mag deze bestuurder samen met fietsers op het fietspad rijden.

Meer over de petitie

De digitale petitie is te vinden op helmplichtsnorfiets.petities.nl en kan door geïnteresseerden aldaar worden ondertekend. Op de website staat onder andere dat medici, hulpverleners en verkeersgebruikers zoals de fietser, voetganger of ouder van mening zijn dat de snorscooter of snorfiets bij relatief veel ongelukken betrokken is en dat de bestuurder van de snorscooter in bij een ongeval geen letsel (meestal hoofdletsel) had hoeven op te lopen als hij een helm had gedragen.

Waarom dragen niet alle scooterrijders een helm?

Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) bepaalt onder meer dat de bestuurder van een bromfiets, motor of  driewielig motorvoertuig een helm moeten dragen, maar dat deze verplichting niet geld voor de bestuurder van een snorfiets.

Het grote verschil tussen een snorfiets (of een snorscooter) en een bromfiets (of bromscooter) is dat de snorscooter een blauw kenteken heeft en maar 30 kilometer per uur mag rijden. De bestuurder van een snorfiets moet ook het fietspad gebruiken. Bromscooters mogen harder rijden dan een snorfiets, namelijk 50 kilometer en moeten op de weg rijden.

Alhoewel de gemeente Amsterdam druk bezig is om ook snorscooters op de weg te laten rijden en hen ook een helm te laten dragen, moeten snorscooters op basis van de nu geldende regelgeving nog steeds het fietspad gebruiken geldt de helmplicht niet voor bestuurders van een snorscooter.

Lees meer over:

Waarom zoveel ophef over de helmplicht?

Het is veel fijner om zonder helm rond te rijden, maar de ondertekenaars van de petitie kijken niet naar deze voordelen. Mensen die invoering van de helmplicht voor snorscooters bepleiten, zijn van mening kijken naar de stijging van het aantal snorscooters dat op de weg is gaan rijden en het letsel dat de bestuurder van een snorscooter kan oplopen als deze persoon bij een ongeval betrokken raakt. Door het dragen van een helm had bepaald letsel – vaak hoofdletsel – voorkomen kunnen worden, aldus de ondertekenaars van de petitie.

Wat gebeurt er nu?

De petitie is vooralsnog 237 keer ondertekend en wellicht komen daar nog wat meer ondertekenaars bij. Op 11 december 2018 wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden. De commissie die zich met verkeersveiligheid bezighoudt zal zich vervolgens over het onderwerp buigen. Daarna is het afwachten hoe de ontwikkelingen ten aanzien van de helmplicht verder verlopen.

De situatie in Amsterdam

In Amsterdam is er niet alleen gesteggel over de invoering van de helmplicht voor snorscooters, maar vooral of de snorscooter al dan niet naar de weg moet worden verbannen. Wat er precies gaat gebeuren in Amsterdam is nu nog niet duidelijk.

Dé letselschadespecialist bij uw scooter ongeluk

Heeft u of iemand in uw omgeving letselschade opgelopen door een scooterongeluk? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons kantoor. Wij zijn gevestigd in het centrum van Amsterdam, maar onze dienstverlening strekt zich uit tot o.a. Hoofddorp, Zaandam, Purmerend, Zuidoost, Amstelveen etc. Was u bij een ongeluk betrokken?

Wij bieden advies en rechtshulp op alle aspecten die met uw letselschadezaak te maken hebben zoals aansprakelijkheid, berekenen en claimen van schadevergoeding, onderhandelen met de aansprakelijke verzekeraar of smartengeld.

Bel direct 020 7371447 of vul het contactformulier in.

Waarom Letselschade Advocaat Amsterdam?

Antwoord op vragen

Voorkom ingewikkelde procedures.

Service en contact

Zorg uit handen

Zelf onderhandelen is niet meer nodig.

Proces en werkwijze

Tips en toelichting

Duidelijke uitleg over het letselschadetraject.

Tips van uw advocaat

Gratis advies en hulp

Weten hoe u ervoor staat en wat u moet doen?

Meld uw letsel